Συστήματα εξοικονόμησης και ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας

ΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Σύστημα Εξοικονόμησης και Προστασίας Ηλεκτρικής Ενέργειας EsavPro, μετράει 17 χρόνια στο χώρο της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στη Κύπρο .

Στόχος του συστήματος είναι να παρέχει, άριστη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας (Power Quality), ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση της διάρκειας ζωής όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς επίσης και μείωση του κόστους συντήρησης τους.

Η ομάδα εξυπηρέτησης του συστήματος ESAVPRO, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτελεί ΔΩΡΕΑΝ ενεργειακές μελέτες αξιολογώντας τη ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος για να βοηθήσει τους πελάτες να καθορίσουν ακριβώς τη φύση του προβλήματος που υπάρχει πριν προταθεί οποιαδήποτε λύση.

Όλες οι έρευνες χώρου περιλαμβάνουν πλήρη επί τόπου ανάλυση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιώντας αναλυτές ισχύος υψηλής τεχνολογίας. Αυτό εξασφαλίζει αναλυτικά δεδομένα πάνω στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις για τον τύπο της διορθωτικής ενέργειας που χρειάζεται.

Οι αξιολογήσεις είναι πλήρως τεκμηριωμένες, με τυπωμένες αναφορές αποτελεσμάτων και εισηγήσεων για την διόρθωση οποιωνδήποτε διαταραχών προκύψουν. Οι προτεινόμενες προτάσεις για κάθε πελάτη ή εγκατάσταση γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου (Custom-made).

Εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια με το επαναστατικό & πρωτοποριακό σύστημα ESAVPRO SYSTEM. Είναι εξ ολοκλήρου Κυπριακής επινόησης, σχεδιασμού και κατασκευής, αποτέλεσμα της μακρόχρονης πολυετούς πείρας μας στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις που έχει ήδη εφαρμοστεί, προσφέρει άριστα αποτελέσματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι και 25% μείωση στην κατανάλωση σε KWh.

Το Σύστημα Εξοικονόμησης και Προστασίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ESAVPRO SYSTEM, μετράει 17 χρόνια στο χώρο της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Κύπρο. Στόχος του συστήματος είναι να παρέχει, άριστη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας (Power Quality), ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση της διάρκειας ζωής όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς επίσης και μείωση του κόστους συντήρησης τους.

Η Ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καθοριστεί ως οι παράμετροι και παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αξιοπιστία του ηλεκτρικού ρεύματος για καλύτερη χρήση της ενέργειας, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορεί να επιτευχθεί Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και είναι άμεσα ανάλογη με την Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

H συσκευή ESAVPRO μπορεί να περιγραφεί ως συσκευή ποιότητας, προστασίας και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, για τριφασικά ή μονοφασικά φορτία με παροχή 400V/230V AC +/-10% 50 Hz με μέγιστο φορτίο 1400 Α.

Ο σκοπός του συστήματος ESAVPRO είναι να παρέχει άριστη και αξιόπιστη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας με τη σωστή διαχείριση όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων προς όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για αύξηση στη διάρκεια ζωής τους ενώ ταυτόχρονα να μειώνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεντρική μονάδα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 400V/230V AC +/-10% 50 Hz, με μέγιστο φορτίο 1400 Α.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ξεχωριστά για διαφορετικές συσκευές / φορτία με τριφασική ή μονοφασική παροχή όπως παραπάνω.

Η συσκευή εξοικονόμησης ESAVPRO, μπορεί να σχεδιαστεί για διαφορετικά φορτία με τριφασική ή μονοφασική παροχή ηλεκτρικού από 400V/230V AC +/- 10% 50 Hz, με τη λήψη πραγματικών μετρήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φορτίων πριν από την εγκατάστασής της. Το μέγεθός της εξαρτάται από τις πραγματικές ληφθείσες μετρήσεις και τις κεντρικές ασφάλειες του κεντρικού διακόπτη κάθε εγκατάστασης.

Η συσκευή ESAVPRO βοηθά την τάση παροχής να είναι σε λογικά επίπεδα σε σχέση με την τάση του δικτύου, με τη βοήθεια ενός ειδικού μετασχηματιστή εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, και πάντα σε σχέση με το σχεδιασμό της εκάστοτε εγκατάστασης με τη χρήση ή όχι πυκνωτών, πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Μπορεί να δεχθεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 400V/230V AC +/-10% 50 Hz για φορτία με την ίδια ονομαστική τάση.

Με το σωστό σχεδιασμό MOV (Metal Oxide Varistors), είναι σχεδιασμένο να απορροφά τις αιχμές τάσης, οι οποίες είναι κοντά στη θεμελιώδη τάση, ούτως ώστε η συσκευή ESAVPRO να ενεργεί και σαν φίλτρο για την μην επιτρέπει στα σήματα υψηλής συχνότητας να ταξιδέψουν στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Mε τη λήψη πραγματικών μετρήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φορτίων η συσκευή εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ESAVPRO, μπορεί να σχεδιαστεί ως φίλτρο και διορθωτής συντελεστή ισχύος (αύξηση του συνημίτονου Φ), για καλύτερη χρησιμοποίηση της ενέργειας και τη μείωση των απωλειών γραμμών.