Οργανικά Βότανα

Τα βότανα μας είναι χειροποίητα αφού όλες οι διαδικασίες γίνονται στο χέρι τηρώντας όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές. Tο πλύσιμο και καθαρισμός των βοτάνων γίνεται στο εγκεκριμένο συσκευαστήριο μας. Κατά την συσκευασία προσέχουμε ώστε τα βότανα να μένουν όσο το δυνατό πιο μεγάλα κομμάτια και δεν τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια όπως συνηθίζεται. Η συσκευασία πάλι γίνεται στο χέρι τηρώντας όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές και επιτρέποντας μας προχωρούμε σε ακόμη μια διαλογή. Η συσκευασία είναι πολλαπλής χρήσης, έτσι μετά το άνοιγμα διατηρούνται στην ίδια συσκευασία.

Η διαδικασίες που χρησιμοποιούμε μας αποφέρουν τα πιο κάτω θετικά αποτελέσματα:

  • Τα βότανα διατηρούν το φυσικό τους χρωματισμό, τα αρώματα και τα θρεπτικά στοιχεία τους (όπως πολυφαινόλες)
  • Διασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό καθαρισμό
  • Μειωμένη παραγωγή CO2  λόγω απόστασης τεμαχίων συσκευαστηρίου και μη χρήσης φούρνων ξήρανσης και μηχανημάτων έκθλιψης των βοτάνων
  • Είναι καθαρό προϊόν, επειδή μπορείς να δεις τι έχει μέσα η συσκευασία, δεν υπάρχει πρόσμιξη με άλλα βότανα ή ακατάλληλων σημείων από βότανα. Στα φακελάκια ή στις συσκευασίες με πολύ μικρά βότανα που είναι προϊόν από μηχανική έκθλιψη, συνθλίβουν τα πάντα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο επειδή η παραγωγή βασίζεται στην ποιότητα και όχι στην ποιότητα.   
  •  Συσκευασία πολλαπλής χρήσης.
  • Πιστοποιημένα βιολογικά  τόσο στην παραγωγή όσο και στην συσκευασία από τον γερμανικό Ινστιτούτο Lacon
  • Η διαδικασία ξήρανσης, φύλαξης και συσκευασίας είναι εγκεκριμένη από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες